„Önkéntes tűzoltó egyletek alakulása édes hazánk városaiban és községeiben mindenek felett szívemen fekszik. Erős meggyőződésem lévén, hogy a tűzvész elfojtása hamarább és hatályosabban eszközölhető a lelkesültséggel párosult közerőnek czélszerü s rendszerinti irányzása által.” 

Gróf Széchenyi Ödön: Tűzoltás körül tett általános tapasztalatok, 1864.

Az Egyesület alapítása 2009 nyarán egy baráti társaság beszélgetését követően kezdődött meg. Az alapító tagok által kitűzött célok között volt a II. kerület biztonságának növelése, a bajban lévők segítése, és a gyermekek tanítása-nevelése is.    

A társadalom elismeri az önkéntességet nem csak Magyarországon, hanem szerte az egész világon. Az alapvető tevékenységeink segítő jellegűek, egymáshoz sokszor szorosan kapcsolódnak, de sokszor meglehetősen el is különülnek egymástól. Az egyesület tagsága éves szinten több ezer órát tölt polgárőr, illetve önkéntes tűzoltó szolgálatban. A folyamatos képzések által egyre szélesebb körű jogi, egészségügyi, tűzoltási és műszaki mentési ismeretekre teszünk szert, és a megszerzett tudásunkat folyamatosan gyarapítjuk. Büszkék vagyunk az önkénteseinkre, és azokra is, akik rendvédelem vagy honvédelem valamelyik területét hivatásuknak választották.


Együttműködési megállapodásaink keretei között az alábbi feladatok ellátásában veszünk részt elsősorban: 
- három fővárosi kerületben tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában, 

- a jövő generációjának oktatásában és tanításában
- napi szintű járőrszolgálataink során általános bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában,
- a rendőrséggel szoros együttműködésben a bűnüldözés és bűnmegelőzés támogatásában,
- karitatív tevékenységben,
- önkormányzati rendezvények biztosításában.

Az egyesület a működési költségeit pályázatok útján, adományokból, és az Adó 1%-ról történő rendelkezések alapján befolyó összegekből fedezi. Fizetett alkalmazott nincs, kivétel nélkül mindenki önkéntes. A térítéses igénybevételekből származó bevételeket csak a járművek és az eszközök - felszerelések cseréjére és fejlesztésére fordítjuk. 
Munkáinkat a kölcsönösség alapján messzemenően segítik más, hasonló, és azonos célokért dolgozó további egyesületek is. 


Az elmúlt egy évtizedben egy összetartó közösség formálódott. Nem csak a feladatok végrehajtásában, hanem a hétköznapokban is számíthatunk egymásra. Nem győzzük azonban eléggé hangsúlyozni, hogy azok nélkül akik támogatják a törekvéseinket, semmire sem mennénk. Külön köszönettel tartozunk tehát azoknak, akik nekünk segítenek.