RólunkAz Egyesület alapítása 2009 nyarán egy baráti társaság beszélgetését követően kezdődött meg. Az alapító tagok által kitűzött célok között volt a II. kerület biztonságának növelése, a bajban lévők segítése, és a gyermekek tanítása-nevelése is.    


A társadalom elismeri az önkéntességet nem csak Magyarországon, hanem szerte az egész világon. Az alapvető tevékenységeink segítő jellegűek, egymáshoz sokszor szorosan kapcsolódnak, de sokszor meglehetősen el is különülnek egymástól. Az egyesület tagsága éves szinten több ezer órát tölt polgárőr, illetve önkéntes tűzoltó szolgálatban. A folyamatos képzések által egyre szélesebb körű jogi, egészségügyi, tűzoltási és műszaki mentési ismeretekre teszünk szert, és a megszerzett tudásunkat folyamatosan gyarapítjuk. Büszkék vagyunk az önkénteseinkre, és azokra is, akik rendvédelem vagy honvédelem valamelyik területét hivatásuknak választották. 

Együttműködési megállapodásaink keretei között az alábbi feladatok ellátásában veszünk részt elsősorban: 
- három fővárosi kerületben tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában, 

- a jövő generációjának oktatásában és tanításában
- napi szintű járőrszolgálataink során általános bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában,
- a rendőrséggel szoros együttműködésben a bűnüldözés és bűnmegelőzés támogatásában,
- karitatív tevékenységben,
- önkormányzati rendezvények biztosításában.


Munkáinkat a kölcsönösség alapján messzemenően segítik más, hasonló, és azonos célokért dolgozó további egyesületek is. 


Az elmúlt egy évtizedben egy összetartó közösség formálódott. Nem csak a feladatok végrehajtásában, hanem a hétköznapokban is számíthatunk egymásra. Nem győzzük azonban eléggé hangsúlyozni, hogy azok nélkül akik támogatják a törekvéseinket, semmire sem mennénk. Külön köszönettel tartozunk tehát azoknak, akik nekünk segítenek.