Légzőkészülék
A palackban nyomás alatt friss levegőt tárolunk, amit szükség esetén az álarcon kereszül tudunk beszívni. Füsttel vagy egyéb mérgező gázok jelenlétében ebben tudunk csak dolgozni.